“เครื่องวัดฝุ่นพกพา” Gadget ใหม่ที่ของมันต้องมี

0 Comments

เครื่องวัดฝุ่นพกพา

อากาศมีความสำคัญต่อชีวิตบนโลก มนุษย์และสัตว์ใช้อากาศในการหายใจ พืชใช้อากาศในการหายใจ และสร้างอาหาร ส่งผลถึงสภาพการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะมนุษย์จะต้องศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงของลม ฟ้า อากาศอยู่ตลอดเวลา แต่เมื่อใดก็ตามที่ส่วนประกอบของอากาศเปลี่ยนแปลงไปมีปริมาณ ของฝุ่นละออง ก๊าซ กลิ่น หมอกควัน ไอ ไอน้ำ เขม่าและกัมมันตภาพรังสีอยู่ในบรรยากาศมากเกินไป เราเรียกสภาวะดังกล่าวว่า มลพิษทางอากาศ

ความหมายของมลพิษทางอากาศ 

อากาศที่มีสารเจือปนอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าระดับปกติเป็นเวลานานพอที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์ สัตว์ พืช หรือทรัพย์สินต่าง อาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ฝุ่นละอองจากลมพายุ ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว ไฟไหม้ป่า ก๊าซธรรมชาติอากาศเสียที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ

เครื่องวัดฝุ่นพกพา

ผลกระทบของมลพิษทางอากาศ

  • ทำลายสุขภาพ อากาศเสียทำให้เกิดโรค แพ้อากาศ โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรค เกี่ยวกับการไหลเวียนของโลหิต ผลที่เกิดในระยะยาวอาจทำให้ถึงตายได้
  • ทำลายสิ่งก่อสร้าง ทำให้เกิดการสึกกร่อน ทำให้หนังสือและศิลปกรรมต่างๆ เสียหาย
  • ทำให้ทัศนวิสัยแย่ลง ผลทำให้อุณหภูมิอากาศลดต่ำลงกว่าปกติ ทัศนวิสัยแย่ลง ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทั้งในอากาศ ท้องถนน และท้องน้ำ

เครื่องวัดฝุ่นพกพามีความจำเป็นไหม ?

ปัจจุบันได้มีการถกเถียงกันในวงกว้างเกี่ยวกับ เครื่องวัดฝุ่นพกพา ที่มีขายกันทั่วไปนั้น ว่าสามารถวัดค่าฝุ่นได้เที่ยงตรงมากน้อยแค่ไหน ? ซึ่งในบางครั้งค่าการวัดก็มีการคาดเคลื่อนไปบ้าง ทำให้เชื่อถือได้น้อย แต่อย่างไรก็ตาม ฝุ่นละอองทางอากาศในประเทศไทยยังคงเป็นปัญหาหลักของการชีวิต ดังนั้นเครื่องวัดฝุ่นพกพาเองก็ควรจะเป็นตัวช่วยให้เราดำรงชีวิตประจำวันอย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ แต่มันเรื่องปกติตามหลักเหตุและผลที่เครื่องวัดฝุ่นพกพานั้นจะระบุค่าที่คาดเคลื่อนไปบ้างเล็กน้อย เพราะด้วยขนาดเล็กกระทักรัด จึงทำให้ตัวเซ็นเซอร์ที่มีขนาดเล็กอาจจะถูกรบกวนได้โดยง่าย แต่ก็ยังพอเชื่อถือได้ในเรื่องของเชิงปริมาณ

จะเห็นได้ว่า อุปกรณ์แต่ละชนิดก็มักจะมีจุดอ่อนของระบบที่ต่างกันออกไปในทางวิศวกรรม โดยมีจุดอ่อนที่อาจจะเกิด Error ไปในทิศทางไหน และเราอาจเลือกอุปกรณ์ตรวจวัดที่ละเอียดน้อยกว่า เที่ยงตรงน้อยกว่า แค่เพราะว่า ทิศทางการเบี่ยงเบนของมันเป็นไปในทิศทางที่ปลอดภัยกับระบบ เครื่องวัดฝุ่นพกพาจึงกลายเป็น Gadget ใหม่ที่ของมันต้องมี และใช้ในการวัดหาค่าฝุ่นในบริเวณนั้นๆ เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงของมลพิษทางอากาศ

Tags:

Categories

Recent Posts

Tags