เอกสารที่จำเป็นในการจดทะเบียนบริษัท

0 Comments

รับจดทะเบียนบริษัท

เมื่อคุณคิดจะจดจัดตั้งบริษัทแล้ว เอกสารที่คุณจะต้องเตรียม ไม่ว่าคุณจะดำเนินการเอง หรือมอบหมายให้บริษัทรับจดทะเบียนบริษัททำให้คุณก็ตาม มีดังต่อไปนี้

1. ชื่อบริษัท นี่คืออันดับแรกเลย คุณจำเป็นต้องตั้งชื่อบริษัท ซึ่งทางที่ดีที่สุดคุณต้องตั้งเอง แม่คุณจะมีบริษัทรับจดทะเบียนบริษัทก็จะไม่มีใครสามารถช่วยคุณตั้งได้ นอกจากให้คำแนะนำได้บ้าง แต่ทางบริษัทรับจดทะเบียนบริษัทสามารถส่งชื่อที่คุณตั้งไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทางออนไลน์ เพื่อตรวจสอบว่าชื่อของคุณซ้ำกับบริษัทอื่นหรือไม่

2. ที่อยู่บริษัท ที่อยู่นี้ ทางกรมธุรกิจการค้าจะนำไปเป็นที่อยู่ของสำนักงานใหญ่ของบริษัทคุณ

3. อีเมล เบอร์โทรศัพท์ เวบไซด์ ในปัจจุบันนอกจากเบอร์โทรศัพท์แล้ว อีเมล ของบริษัทมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการใช้ติดต่อธุรกิจกับทั้งลูกค้า ผู้ผลิต และแม้แต่กับทางหน่วยราชการเอง อย่างไรก็ตามไม่มีข้อบังคับทางกฎหมายว่าทุกบริษัทจำเป็นจะต้องมี อีเมล ของบริษัท แต่อย่างใด

4. ทุนจดทะเบียนบริษัท คือทุนที่บริษัทใช้ในการจดทะเบียน โดยผู้ประกอบการต้องประเมินว่า ในการประกอบกิจการนั้น ต้องใช้เงินทุนเท่าไหร่ โดยมากเพื่อความน่าเชื่อถือ ทุนจดทะเบียนบริษัทจะอยู่ ที่ 1 ล้านบาท แต่จะใช้ทุนจดทะเบียนที่น้องกว่าจำนวนนี้ก้ได้

5. เรียกชำระทุนครั้งแรก โดยที่สามารถชำระครั้งแรกเพียง 25% ก่อนได้ โดยผู้ประกอบการจำต้องเปิดบัญชีธนาคารและนำเงินจำนวนนั้นฝากเข้าไปในบัญชีชื่อบริษัท เงินทุนจดทะเบียนนี้ ทางบรัทสามารถเบิกมาเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้ เช่นค่าน้ำไฟ หรือแม้แต่เงินเดือนของพนักงาน

6. ข้อมูลของผู้ก่อการอย่างน้อย 3 คน ข้อมูลดังกล่าวได้แก่ ชื่อ – นามสกุลของผู้ถือหุ้น อาชีพของผู้ถือหุ้น เบอร์โทรศัพท์ของผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ในบริษัท

7. รายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันกับบริษัท ตามกฎหมายกำหนดไว้ว่าต้องมีอย่างน้อย 1 คน หรือจะมากกว่านั้นก็ได้ ที่มีเป็นตัวแทนในการบริหาร และมีอำนาจในการลงนามธุรกิจต่างๆที่มีผลผูกพันทางกฎหมายกับบริษัทที่ถูกจัดตั้ง

8. วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบริษัท ท่านจะจดจัดตั้งบริษัทเพื่อการพาณิชย์ การให้บริการ ซึ่งทางบริษัทรับจดทะเบียนบริษัทจะให้คำปรึกษาว่าท่านจะเลือกวัตถุประสงค์แบบใดที่เหมาะสมกับการประกอบกิจการของคุณมากที่สุด

ข้อมูลเบื้องต้นเหล่านี้ หากคุณมีที่ปรึกษาอย่างบริษัทรับจดทะเบียนบริษัทที่มีประสบการณ์ ก็จะเป็นเรื่องง่าย และไม่ต้องเตรียมการใดให้เสียเวลา อย่างไรก็ตามหากคุณมีประสบการณ์ในเรื่องเหล่านี้มาก่อน และ บริษัทที่คุณกำลังจะจัดตั้งขึ้น ไม่ได้มีองค์ประกอยอะไรที่ยากเกินกว่าจะจัดการได้เอง การพิจารณาที่จะจดจัดตั้งบริษัทเอง โดยไม่ใช้บริการของบริษัทรับจดทะเบียนบริษัทก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คุณสามารถทำได้

Categories

Recent Posts

Tags