เครื่องวัดฝุ่นพกพา

“เครื่องวัดฝุ่นพกพา” Gadget ใหม่ที่ของมันต้องมี

0 Comments

อากาศมีความสำคัญต่อชีวิตบนโลก มนุษย์และสัตว์ใช้อากาศในการหายใจ พืชใช้อากาศในการหายใจ และสร้างอาหาร ส่งผลถึงสภาพการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะมนุษย์จะต้องศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงของลม ฟ้า อากาศอยู่ตลอดเวลา แต่เมื่อใดก็ตามที่ส่วนประกอบของอากาศเปลี่ยนแปลงไปมีปริมาณ ของฝุ่นละออง ก๊าซ กลิ่น หมอกควัน ไอ ไอน้ำ เขม่าและกัมมันตภาพรังสีอยู่ในบรรยากาศมากเกินไป เราเรียกสภาวะดังกล่าวว่า มลพิษทางอากาศ ความหมายของมลพิษทางอากาศ  อากาศที่มีสารเจือปนอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าระดับปกติเป็นเวลานานพอที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์ สัตว์ พืช หรือทรัพย์สินต่าง อาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ฝุ่นละอองจากลมพายุ ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว ไฟไหม้ป่า ก๊าซธรรมชาติอากาศเสียที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ผลกระทบของมลพิษทางอากาศ ทำลายสุขภาพ อากาศเสียทำให้เกิดโรค แพ้อากาศ โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ

Categories

Recent Posts

Tags